سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید بدرخانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر
داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر
محمد شمعدانی حق – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر

چکیده:

خوردگی در لوله های کندانسور یک واحد نیروگاه بخاری، از جمله مشکلات عمده آن نیروگاه می باشد . سوراخ شدن این لوله ها موجب نشت آب خنک کننده از داخل لوله ها به سمت پوسته کندانسور شده و آب خالص موجود در سیکل را آلوده می نماید . این مسئله موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به دیگهای بخار و پره توربین های نیروگاه می گردد . در حقیقت
آلوده شدن آب خالص و بخار موجود در سیکل نیروگاه، موجب رسوب گذاری و خوردگی در لوله های بویلر و پره های توربین گردیده و خسارات ناشی از خوردگی را تشدید می نماید . اغلب محققین ریشه اصلی انواع مختلف خوردگی در بویلر و شکست پره های توربین را در نشت آب خنک کننده از لوله های کندانسور می دانند .
کندانسورها و سایر مبدلهای حرارتی در بهره برداری از یک نیروگاه، اثر مهمی را دارا می باشند . زوال لوله های یک کندانسور در اثر خوردگی، مخارج عمده ای را جهت تعمیرات و همچنین خریداری برق جایگزین در مدت تعمیر، به همراه خواهد داشت . لذا سعی برآنست که زمان خارج شدن یک واحد کندانسور از خط، به حداقل مقدار برسد . بدین منظور بایستی
میزان خوردگی را در کندانسورها مهار نمود .
روشهای مختلفی برای کنترل خوردگی در کندانسورها بکار گرفته شده است که یکی از این روشها، روش حفاظت کاتدی می باشد . با استفاده از روش حفاظت کاتدی می توان تا حدودی از انواع خوردگی ها در سیستمهای کندانسور جلوگیری بعمل آورد .