سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب زمانی راد – دانشجوی ارشد،گروه آبخیزداری،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران
پیمان رضایی – استادیار ،گروه زمین شناسی،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران
محمد اکبریان – عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران
احمد نوحه گر – دانشیار،گروه آبخیزداری،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران

چکیده:

دشت گچین در غرب شهرستان بندرعباس قرار داشته و جزیی از زاگرس چین خورده است. در برنامه ریزی های توسعه ای این ناحیه، فعالیت های آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار هستند. هدف از این تحقیق، بررسی اشکالفرسایش و رسوب در گستره مورد نظر از دیدگاه آبخیزداری است. مهمترین اشکال فرسایش و رسوب بادی در گستره مورد مطالعه عبارتند از: نبکا، پوسته های شلجمی و پهنای ماسه ای. به منظور کاهش اثرات مخرب فرسایش رسوببادی در محدوده مورد اشاره روش هایی چون اجرای پروژه های نهالکاری و احداث بادشکن های گیاهی در کنار ارائه آموزش های لازم به ساکنین توصیه می شود.