سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا گلساز شیرازی – شرکت برق منطقه ای فارس
علیرضا شیرانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

فرورزونانس اصطلاحی است که به منظور توصیف پدیده تشدید درمداری که حداقل دارای یک عنصر غیرخطی اندوکتیو است،بکاربرده میشود . مداری که حداقل شامل یک اندوکتانس قابل اشباع ،یک مقاومت خطی و یک خازن باشد مدار فرورزونانس نامیده میشود .
بواسطه مشخصه غیر خطی هسته،اندوکتانس تابعی ازمیزان اشباع هسته میباشد . اشباع هسته مغناطیسی خود وابسته به ولتاژ دوسر راکتور است واز این رو اندوکتانس در ناحیه اشباع می تواند مقادیر متعددی را به خود اختصاص دهد که ممکن است در هر یک از این مقادیر تحت شرایط خاصی پدیده فرورزونانس رخ دهد