سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال فریدونی سروستانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن،گروه مهندس
حجت اله رنجبر – دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تا کنون ماهواره های مختلفی برای اهداف گوناگون در مدار زمین قرار گرفته اند که هر کدام از لحاظ قدرت تفکیک مکانی وقدرت تفکیک طیفی، مشخصات خاص خود را دارند. آشنائی با ویژگی های این ماهواره ها به ما کمک می کند تا بهترین تصویر را برای مطالعات زمین شناسی انتخاب کنیم. در این مقاله سعی شده است جهت تشخیص و شناسائی واحد های ساختاری و زمین شناسی منطقه گچین هرمزگان، تصاویر ماهواره ای مربوط به 5 سنجنده مهم SPOT ،ASTER ،ETM+)،QUICKBIRD وIRS آنالیز و با یکدیگر مقایسه گردند. انالیز داده ها نشان داد که تصویر سنجنده استر جهت مطالعات سنگ شناسی و تصاویر سنجنده های کویک برد وIRS جهت مطالعات ساختمانی مناسبتر می باشند. نتیجه مناسب زمانی حاصل می گردد که قدرت تفکیک مکانی تصاویر چند طیفی با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا بهتر شود