سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اردوان کریم زاده – مدیربخش فنی مهندسی
حامد رستملو – کارشناس بخش فنی مهندسی
حمزه صمیمی – کارشناس بخش فنی حمل ونقل ریلی مپنا

چکیده:

دراین مقاله محاسبات مربوط به توان موتورهای دیزلی با کاربری ریلی و میزان افت توان (Power Derate با توجه به شرایط اتمسفری وعوامل موثربرآن با توجه به الزامات و روابط موجود دراستاندارهای مربوطه ISO 3046-1) هنگام عبور از شرایط بدآب و هوایی مورد بررسی قرارگرفته است درضمن بررسی موردی نمونه محاسبات به صورت عملی توسط شرکت MTU برای موتور لکوموتیو ER24PC موتور نصب شده برروی لکوموتیو مپنا آورده شده است درانتها جهت رسیدن به یک جمع بندی جدول جامعی درخصوص مقایسه افت توان موتورهای لکوموتیوهای دیزل الکتریک موجود در ناوگان ریلی راه آهن ایران بصورت متمرکز تدوین گردیده است.