سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پرویز بیات – مدرس وهیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فرشته دورگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سپیده خاکسارحقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
منصور رامزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی امکان استفاده از انرژی خورشیدی دریک مجتمع تجاری در شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری می باشد. انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از گذشته های دور به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. مطالعه وسیع و قابل توجه درباره میزان تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین و برآورد آن از دهه 1791 تا کنون باعث شد که کاربرد انرژی خورشیدی بهصورت جدی تر مطرح شود، و همپنین این ایده در اقصی نقاط جهان صورت گرفت و مدلهای مناسبی با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی و فاصله از خط استوا در مناطق مختلف ارائه گردید. بیشتر محققان در تحقیقات انجام شده در مورد دریافت انرژی خورشیدی به بحث و تخمین و مدلسازی پرداخته اند و تحقیقات انجام شده در دنیا در جهت شناسایی مناطق با کمترین میزان آسمان ابری جهت استفاده بهینه از تابش خورشیدی به عنوان یک تامین کننده انرژی، بسیار ناچیز است که باعث شد در این تحقیق ورودی تابش خورشید به کمک نرم افزار RETSCREEN4 استخراج شود که نتایج نشان می دهد به دلیل بالا بودن مصرف برق در مجتمع تجاری و لزوم تولید انرژی زیاد توسط پنل های خورشیدی و بالا بودن هزینه اولیه این پنل ها، استفاده از نیروگاه طراحی شده هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. همچنین میزان ابرناکی کامل آسمان شهرکرد 39 روزدرسال و آفتابی در طول سال 3144 ساعت در این شهر از دیگر عوامل محدود کننده می باشند