سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد عدل – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست ایران
داریوش آزرم – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست ایران

چکیده:

در این مقاله به برآورد قیمت تمام شده ی برق تولید شده از چوب و زائدات کشاورزی در چرخه نیروگاه بخار پرداخته شده است . مهمترین شاخصهای موثر در قیمت برق، شامل بهای سوخت، هزینه سرمایه گذاری، هزینه راهبری و بازده نیروگاه معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند . اطلاعات ارائه شده حاکی از آنست که در ایران امکان تولید و تهیه زیست توده با قیمت ارزان تر از میانگین جهانی ۴۰) دلار بر تن ) وجود دارد و می توان این سوخت را با قیمت ۸۰ تا ۲۰۰ ریال بر کیلوگرم تحویل نیروگاه داد . سه گزینه مختلف برای تولید برق از زیست توده در این مقاله بررسی شده که عبارتند از : (۱ خرید کامل نیروگاه با هزینه ارزی، (۲ خرید تجهیزات با هزینه ارزی و نصب و راه اندازی با هزینه ریالی، (۳ خرید یا ساخت بویلر مخصوص احتراق زیست توده با هزینه ارزی و نصب آن در یک نیروگاه متعارف بخار و ترکیب با چرخه ی موجود . نتایج بررسی نشان می دهند که گزینه سوم ( با قیمت تمام شده ی برق از ۹۱ تا kWhe/ریال ۲۲۶ ، بیش از سایر گزینه ها مقرون به صرفه بوده و با احتساب هزینه کنترل آلاینده های نیروگاه یاهزینه اجتماعی انتشار آلاینده ها، برق تولید شده در این گزینه، ارزانتر از برق حاصل از سوختهای فسیلی خواهد بود . اختصاص زمین به کشت محصولات انرژی زا مانند سورگوم یا درختان غیرمثمر و استفاده از محصول برداشت شده برای احتراق در بویلر نیروگاه توصیه می شود