سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سارا عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
فاطمه امیری باغبادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

چکیده:

ازانجایی که منابع تولید فلزات سنگین و راههای ورودی آن ها به طبیعت بسیار فراوان است و این فلزات قابلیت ورود به زنجیره های غذایی و تجمع در بافت های زیستی را دارند نگرانی در مورد اثار فلزات سنگین به عنوان الاینده های زیست محیطی به شدت افزایش یافته است محیطهای ابی اخرین و مهمترین مقصد نهایی الایند ه ها در محیط زیست می باشند لذا مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات پیکره های ابی مانند رودخانه ها، مصب ها و بستر دریاها، می تواند گام موثری برای یافتن منشا رسوبات الگوی پراکنش عناصر و ارزشیابی محیط زیستی و ضعیت موجود در یک منطقه باشد دراین مطالعه سعی بر این بود که با مطالعه ی کتابخانه ای و جمع اوری اطلاعات از مقالات علمی معتبر اینترنتی با استفاده از منابع موجود ودر دسترس روشهای مورد استفاده در زمینه ی بررسی رسوبات و اندازه گیری میزان فلزات سنگین در این رسوبات به صورت اجمالی ارائه شود.