سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله قوامی – مدیر کارخانه بازیافت شهرداری سنندج
رضا رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاهعلوم پزشکی کردستان
اریان عاملی – کارشناس شرکت ابفای شهری کردستان
ناصر محمدی راد – مسئول بهداشت شهری مرکز بهداشت شهرستان سنندج

چکیده:

نظر به اینکه کشاورزی یکی از عمده ترین بخشهای مصرف کننده اب درمنطقه محسوب می شود در صورت استفاده ناکارامد از اب از پتانسیل بالایی برای الوده ساختن منابع اب زیرزمینی و سطحی منطقه برخوردار ست با توجه به سطح گسترده اراضی کشاورزی منطقه استفاده ناکارامد ازمنابع آب و نهاده های کشاورزی کود و سم می تواند از نظر کمی و کیفی منابع ابی منطقه موردمطالعه را در معرض تهدید جدی قرار دهد. یکی ازمنابع عمده الودگی ابهای کشاورزی استفاده روزافزون از نهادهای کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی و سموم دفع افات است درمحدوده مطالعاتی که بزرگترین دشتهای حاصلخیز استان کردستان بوده و به لحاظ دارا بودن سفره اب زیرزمینی همواره مطرح و در طول چند دهه اخیر مهمترین منبع تامین اب کشاورزی، صنعتی و اشامیدنی شهری و روستایی بوده است سموم کشاورزی ۴۵ تن مصرف شده در منطقه مورد مطالعه در سال و کودهای شیمیایی ۲۰۴۹۱ تن با نفوذ در منابع آبهای زیرزمینی زمینه الودگی منابع آبی را فراهم نموده اند.