سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

امروزه به ایمنی شغلی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه کمتر توجه می شود ای مساله برای رانندگان تراکتورها و ماشینهای کشاورزی که در معرض شرایط نامناسب محیط کار از قبیل الودگی های صوتی و ارتعاش زیاد ماشین و صندلی آن در طولانی مدت قرار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد بنابراین روشهای اندازه گیری و کنترل الودگی های صوتی و ارتعاش از مباحث مهم دراین موضوع می باشد دراین تحقیق علاوه بر مروری بر پژوهشهای انجام شده دراین ارتباط به بررسی روشهای اندازه گیری و کنترل الودگی های صوتی و ارتعاش و اثرات آنها بر کاربران و رانندگان ماشینهای کشاورزی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد سلامت جسمی و روانی رانندگان تراکتورها وماشینهای کشاورزی بسیار وابسته به کنترل الودگی های صوتی و ارتعاشات وارده از طرف تراکتور به راننده می باشد که در ایران باید به این امر بیشتر بها داده شود.