سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر افتخاری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
سیدرضا زاهدی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده:

کنترل ازدحام یکی از مسائل مهم در شبکه های کامپیوتری می باشد الگوریتم کنترل ازدحام TCP-Vegas در مبدا پیاده سازی شده و بصورت پویا نرخ ارسال را متناسب با شدت ازدحام مسیر تنظیم می کند و همچنین گامهای اولیه ازدحام را تشخیص می دهد و از وقوع ان پیشگیری می کند ولی الگوریتم های TCP-NewReno، TCP-Reno بعد از وقوع ازدحام وجود ازدحام را تشخیص داده و از ادامه آن ازدحام جلوگیری می کند در الگوریتم TCP-vegas پارامترهای aوbدارای مقادیر ثابت می باشند و در طول زمان تغییر نمی کنند دراین مقاله سعی شده بهترین الگوریتم TCP-Vegas بهبود داده شده و با الگوریتم های کنترل ازدحام TCP-Vegas و TCP-NewReno, TCP-Reno مقایسه شود راهکار ارائه شده دارای بهره وری بالا نوسانات کم در طول پنجره ازدحام و تغییرات کم در طول صف می باشد.