سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خداکرم سلیمی فرد – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مریم عباسی – کارشناس ارشد سازمان بازرگانی استان بوشهر

چکیده:

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف کسب و کار تاثیر شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است . پیامد بکارگیری فناوری اطلاعات در تجارت، اقتصاد و فرایندهای سازمانی، پیدایش دانش نوینی به نام تجارت الکترونیکی است که امروزه نقش مهم و بسزایی در اقتصاد جهان برعهده دارد. دستیابی به امادگی مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی میتواند بستر مناسب رقابتی را در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط قرار دهد. دراین مقاله مدلهایمختلف ارزیابی امادگی الکترونیکی بازخوانی میشود انگاه یک شیوه مناسب و کاربردی برای سنجش امادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک ومتوسط معرفی میگردد. به منظور شناسایی توانمندیمدل پیشنهادی یک مطالعه موردی برروی دو جامعه از شرکتهای کوچک و متوسط انجام شدهاست نتایج این پژوهش بیانگر ان است که شرکتهای مطالعه شده از امادگی قابل قبولی برای تجارت الکترونیکی برخوردارند.