سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه حسینی بالام – استادیار، دانشگاه اصفهان
حسن عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

چکیده:

امواج داخلی نقش مهمی درایجاد ساختارهای لایهای در اقیانوس ایفا میکنند و تاثیر این امواج بر فرآیندهای اقیانوسی امروزه بیش ازگذشته موردتوجه قرارگرفته است. کمیت مهم در مورد امواج داخلی فرکانس پایداری است که به نامهای دیگری چون فرکانس برانت- وایسلا و فرکانس حدی نیز شناخته میشود. در این مقاله به مطالعه امواج داخلی در تنگه هرمز پرداخته و با استفاده از دادههای شوری، دما و فشار ابتدا چگالی وسپس فرکانس پایداری برای امواج داخلی محاسبه میشود که نتایج آن درقالب نمودار ارائه میگردد. از سری زمانی دما رسم شده برای 8 ماه متوالی از دسامبر 96 تا جولای 97 می توان به وضوح وارونگی دما را در طول دسامبر تا اواسط فوریه در منطقه تنگه هرمز مشاهده کرد. نمودار فرکانس شناوری بر حسب عمق نشان میدهد تا عمق 70 متری، فرکانس شناوری به دلیل تغییر در چگالی به شدت متغیر است ولی از این عمق به بعد ثابت میشود. در حالت کلی فرکانس شناوری با عمق کاهش مییابد و محیط کاملاً پایدار است.