سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدباقر مهدیه نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
ایت اله رضایی نودهی – دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
جمال علی الفتی چیرانی – دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی امکان کنترل علفهای هرز رایج و خطرناک تاج خروس و سس توسط عصاره افسنطین و همچنین تاثیر این عصاره بر سبزی هایی مانند شاهی است. نتایج واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر هر سه گیاه مورد بررسی و در مورد هر سه صفت مورد بررسی ( درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول هیپوکوتیل) در سطح 1 درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین نیز نشان داد که کاربرد عصاره افسنطین در کلیه سطوح اختلاف معنی داری با شاهد داشت اما به نظر می رسد که برای کنترل سس نیاز به غلظت های بالاتر می باشد.