سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی افتخاریان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اندازه گیری ها نشان داده است که در محل ناهمگونی سیم پیچ فشارقوی درفرکانسهای مربوط به حالات گذاری خیلی سریع اضافه ولتاژهایی به وجودمی آید که بروز آن غیر قابل انتظار بوده است . در این مقاله برمبنای مدل مشروح ومدل ساده شده این مسئله دقیقاً بررسی می شود . نشان داده می شود که با وجودی که انجام سیم پیچی درهم باعث افزایش ظرفیت طولی سیم پیچ و بهبود توزیع ولتاژ ضربه درطول سیم پیچی می گردد ولی درفرکانسهای مربوط به حالات گذرا، رفتار نوسانی این نوع سیم پیچی منجربه بروز اضافه ولتاژ در محل ناهمگونی سیم پیچها می گردد .