سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خدیجه صانعی دهکردی – کارشناس ارشد زراعت، رئیس گروه مهندسی زراعی ، سازمان آب و برق
فرزاد اختریان – رئیس قسمت طرحهای اجرایی، سازمان آب و برق خوزستان
نسرین فرید – کارشناس ارشد زراعت، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

درکشور ما که اکثرا دارای آب و هوای خشک ونیمه خشک، با بارندگی حدود 252 میلی متر در سال با پراکنش نامناسب توام با سیل است و از طرف دیگر 55 درصد از این بارندگی نیز هدر می رود، لزوم احیاء حوزه های آبخیزجهت حفظ آب و خاک بسیار ضروری است. با توجه به ابعاد مختلف آبخیزداری و بخصوص تامین علوفه دام در حوضه های مختلف آبخیز استان خوزستان پیشنهاد استفاده از وتیور گراس که بیش از 02 سال است که در 122 کشور جهانبرای اهداف مختلفی همچون حفاظت از آب و خاک در زمینهای زراعی، تثبیت سراشیبی های سست رودخانه ها، آبخیزداری، تعلیف دام ، احیاء زمینهای حاشیه سدها و معادن ، احیاء زمینهای آلوده و نمکزارها و مردابها استفادهمیشود ، به جا و مثمر ثمر است. این گیاه که بعنوان علف معجزه آسا شناخته می شود دارای خصوصیات بسیار منحصربه فردی است که باعث می شود در مناطقی که هیچ گیاه دیگری قادر به رشد نیست بدون کمترین آسیب به بقا و رشد ادامه داده، گیاه پیشگام محسوب شود. در ضمن مقاومت کششی ریشه آن یک ششم فولاد سبک است، لذا درموفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. نتایج تحقیقات 5 ساله از سال 55 تا 02 در زمینه کاشت، تکثیر و استفاده از وتیور جهت تثبیت سواحل و تغذیه دام منطقه همچون گاو وگاو میش و توان تولید علوفهاین گیاه در دو نقطه از استان خوزستان نشان داد کلیه شرایط ایده آل جهت رشد مناسب و استفاده وسیع از ویتور گراس در راستای اهداف فوق فراهم است از سوی دیگر با توجه به میزان و کیفیت مناسب علوفه تولیدی، این گیاه قادر به ترمیم و اصلاح سریع مراتع کشور است.