سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید مولار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست
داریوش مولا – استاد مرکز تحقیقات محیط زیست در صنایع نفت گاز و پتروشیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

متیل ترشری بیوتیل اتر یا MTBE یک ماده الی اکسیژن دار به فرمول C5H12O است که بواسطه اکسیژن موجوددر ساختار شیمیایی ان به عنوان ماده اکسید کننده سوخت fuel oxygenatesجهت افزایش عدد اکتان بنزین مورد استفاده قرار میگیرد افزایش عدد اکتان بنزین باعث افزایش بهسوزی بنزین و در نتیجه کاهش میزان نشر گازهای الاینده مانندمنواکسیدکربن از اگزوز اتومبیل می گردد در دهه ۸۰و۹۰ میلادی با مشخص شدن اثرات نامطلوب وجودسرب در بنزین MTBE به صورت بسیار گسترده ای مورد استفاده قرارگرفت و جایگزین تترااتیل سرب گردید با گذشت زمان و افزایش استفاده از MTBE اثرات سوء زیست محیطی ان نیز به تدریج مشخص گردید روشهای مختلفی برای حذف MTBE از ابهای الوده وجوددارد که در این روش ماده الاینده طی یک انتقال جرم دو فازی از فاز مایع سیال حاوی ماده الاینده برروی فاز جامد سطح جاذب، انتقال می یابد. دراین مقاله برای بررسی روش جذب سطحی با قرار دادن مقدار معین وزنی جاذب از سه نوع شامل کربن فعال دانه ای و پودری و کربن تهیه شده از پوسته شلتوک در داخل ظروف یک لیتری درب دار که در انها نمونه اب الوده به MTBEقرا رداشت و به هم زدن نمونه شرایط مختلف عملیاتی مانند دما، PH و نوع جاذب مورد بررسی قرارگرفت و شرایط بهینه جهت جذب مشخص گردید.