سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا بیژنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهرداد چراغی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه محیط زیست
منوچهر سلیمی – کارشناسی بهداشت محیط و رئیس واحد بهداشت و ایمنی پالایشگاه نفت شیراز

چکیده:

دی اکسید گوگرد گاز بر رنگ و بی بویی است که در سطح زمین در تراکم های پایین جو وجود دارد. یکی از جنبه هایمهم دی اکسید گوگرد آنکه وقتی در هوا سپهر منتشر شد در جریان واکنشاهای پیاده بصورت ذرات معلق سولفات((so(4) در می آید. منبع عمده انتشار دی اکسید گوگرد احتراق سوختهای فسیلی و عمدتاً زغال سنگ درنیروگاه هاست.یکی دیگر از از منابع عمده ی آن انواع فرایندهای صنعتی، از پالایشگاه نفت تا تولید کاغذ، سیمان وآلومینیوم است. این گاز به خصوص در شکل سولفات خود موجب آسایب های جدی به ششهای انسان و سایر جانورانمی شود.دراین مقوله به کاهش گاز سمی (SO(2 از کوره زباله سوز واحد بازیافت گوگرد Sulfur Recovery Plantپالایشگاه نفت شیراز پرداخته می شود. در این تحقیق از روش (Shell Flue Gas Desulphurization (SFGD استفادهگردیده است. در این مقوله تلاش بر این شده که برای حذف دی اکسید گوگرد، فرآیند SFGD مورد بررسی قرار داده وکاهش و یا حذف این گاز و از بین بردن آلودگی محیطی ناشی از وجود این گاز سمی را در واحد صنعتی پالایشگاه نفتشیراز انجام گیرد. داده ها در شرایط مختلف بررسی و طبق فرمولهای ریاضی و پردازش آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.هدف از انجام این پروژه بررسی بار آلودگی گازهای خروجی از واحد گوگرد سازی پالایشگاه شییراز و ارائه راه حلمناسب جهت کاهش بار آلاینده های گوگردی آنها تا حد استاندارد بوده است.