سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد خزائی – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میثم شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

چکیده:

در ساخت راه ها و جاده های بین شهری، استفاده از ابنیه فنی و بخصوص دیوارهای حائل امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بیشترین استفاده مربوط به دیوارهای حائل بتن مسلح می باشد. در این نوشته امکان جایگزینی دیوارهای حائل مختلط شامل ترکیب سازه های توریسنگی و خاک مسلح به جای دیگر دیوارها از جمله دیوار بتن مسلح بررسی شده است. البته استفاده از سازه های توریسنگی و سازه های خاک مسلح قدمت زیادیدارد لیکن معمولاً جداگانه استفاده شده و کمتر به عنوان حائل بزرگراه ها و جاده ها استفاده می شوند. با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص شده است که در صورت ترکیب دو سیستم فوق یک سیستم مناسب برای حائل به وجود می آید که علاوه بر تأمین نیازهای فنی، از نظر اقتصادی، سهولت اجرا و زمان نیز مقرون به صرفه می باشد. در تحقیق مورد نظر، مسیر به صورت کوهستانی فرض شده است تا شرایط بحرانی تر بوده و نتایجبررسی قابل اطمینان باشد. با توجه به اینکه چنین تحقیقی نیاز به صرف هزینه و زمان بسیار زیادی دارد و ما فقط در حال بررسی امکان انجام چنین کاری هستیم، در تحقیق حاضر از نتایج آزمایش هائی که قبلاً توسط دیگر پژوهشگران انجام شده و نیز از نتایج تحلیل کامپیوتری و نتایج آزمایشات انجام شده مؤلفین استفاده شده و لذا می توان این نوشته را یک یادداشت فنی و مروری دانست که توصیه به استفاده از دیوارها و سیستم معرفی شده دارد