سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری

چکیده:

اگاهی از زمان و مکان وقوع زمین لرزه های شدید و پس لرزه های احتمالی ناشی از انها جهت اعلام هشدار قبل از وقوع زمین لرزه یا پس لرزه به منظور کهاش خسارات جانی و مالی امری ضروری است برای رسیدن به این منظور بایستی به این سوال پاسخ داده شود که چگونه وقوع یک زمین لرزه ممکن است باعث وقوع زمین لرزه دیگر شود؟ توجه به این حقیقت لازم است که وقوع زمین لرزه با گسلش یا شکست در پوسته الاستیک زمین همراه است پس بدین منظور بایستی معیار شکست در محیط الاستیک پوسته زمین معیار شکست کولمب مورد بررسی قرار گیرد مطابق معیار شکست کولمب تمایل سنگ به شکست الاستیک تابع تنشهای نرمال و برشی وارد برصفحه شکست فرضی است و اگر میزان تنش کولمب از حد بحرانی رد شود شکست الاستیک یا زمین لرزه اتفاق خواهد افتاد پس مدلسازی وابسته به زمان و مکان تغییرات تنش کولمب در پوسته زمین که ناشی از فعالیتهای تکتونیکی هم لرزه ای بین لرزه ای و بعد لرزه ای است میتواند به عنوان معیاری برای براورد زمان و مکان خطر زمین لرزه مورد استفاده قرارگیرد دراین تحقیق مدلسازی تغییر تنش کولمب برای بررسی پس لرزه های ناشی از یک زمین لرزه مدنظر بوده و اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از یک یا چند زمین لرزه دروقوع پس لرزه های بعدی مورد بررسی قرارگرفته است.