سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گئورگ قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید فرمد – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر
سارا راعی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز ) Phase Shifting Transformer )PST درکاهش تلفات سیستم قدرت است . در این راستا ابتدا تواناییهای PST بادیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه میشود . سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن بانواحی مجاور بعنوان شبکه نمونه مطالعه می شود و محل نصب مناسب PST درجهت کاهش تلفاتی این شبکه مشخص میگردد . شبیه سازیها نشان میدهد که PST نه فقط تلفات برق منطقه ای تهران را کم می کند بلکه توانایی کاهش تلفات کل شبکه سراسری را نیز دارد