سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر احمدی آسور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزورا

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی میزان رعایت مبحث 14مقررات ملی ساختمان دراماکن مسکونی شهرسبزوار می باشد روش این بررسی بصورت مقطعی ودرشهرستان سبزوار انجام گرفته است جهت انجام بررسی ابتدابامراجعه به مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان موضوع تاسیسات گرمایشی تعویض هوا و تهویه مطبوع تهیه شده توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ساختمان مواردی که بیشتر درساختمان های امروزی عدم رعایت آنها به چشم می خورد و قابل توجه می باشد انتخاب و سپس درقالب چک لیستی تنظیم و برای 200 مورد ازساختمان های سطح شهر تکمیل گردید. براساس نتایج بدست آمده در40درصد مواد ساختمان ها از تهویه طبیعی مناسبی برخوردار نبوده و همچنین در80درصد موارد تعویض هوا بصورت مکانیکی انجام نمی گیرد