سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر جدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سینا جلیل پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
الهام بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

پروژه حاضر انطباق پذیری قوانین و مقررات مرتبط با توسعه پایدار درمعماری بازار تبریز نمونه موردی ارسن امیر که شامل کاروانسرا تیمچه های شمالی و جنوبی در مورد دسته بندی و مواردبکاررفته و راهکارهای طراحی متناسب با مفهوم توسعه پایدار در معماری سنتی ارسن امیر بررسی می کند دراین راستا میزان بهره گیری ارسن امیر از راهکارهایی چون طراحی اقلیمی گرمایش و سرمایش و روشنای ایستا استفاده از انرژی های تجدید پذیر مصالح سازه و تکنیکهای ساخت و کارامدی فضا و … بصورت دو روش توصیفی و به شیوه کتابخانه ای و بصورت تحلیلی و به شیوه پیمایشی بررسی گردید و این نتایج حاصل شد که ارسن امیر به عنوان یک نمونه معماری پایدار میب اشد که قوانین و مقررات توسعه پایدار تا حد زیادی درآنلحاظ گردیده است.