سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶۶

نویسنده(ها):

حسین حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
خشایار شکیبی – شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

چکیده:

امروزه واحدهای پلیمری صنایع پتروشیمی ، مواد زائد و ترکیبات پیچیده شیمیایی را تولید نموده که شناسایی و نحوه ایمن سازی، بی خطرسازی و کنترل آنها از اولویت ویژه ای برخوردار است.میزان قابلیت خطرزایی این گونه مواد به معیارهایی نظیر سمیت، فعالیت ژنتیک، غلظت بیولوژیکی ومقدارمواد بستگی داشته و مهمترین مساله در مدیریت این مواد، شناسایی آنها از سایر زائدات تولیدی می باشد.مراجع مختلف، تعاریف گوناگونی را برای مواد زائد خطرناک ارائه کرده اند تا بر اساس آن بتوان این مواد را از سایر مواد زائد تشخیص داد. با استفاده از این تعاریف میتوان مواد زائد تولیدی را بررسی و طبقه بندی کرده و در مورد خطرات ناشی از آنها قضاوت نمود. سیستم مدیریت نوین مواد زائد خطرناک از مراحل مختلفی تشکیل گردیده است. در این سیستم کلیه مراحل تولید تا دفع نهایی هر ماده مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این سیستم نوین مدیریت، مواد از بدو تولد تا مرگ مورد بررسی قرار می گیرند.در مدیریت های سنتی، معمولاً اجزای سیستم مدیریت مواد زائد خطرناک به سه مرحله نگهداری در محل تولید، جمع آوری و حمل و نقل و تصفیه و دفع نهایی طبقه بندی شده و هیچگونه توجهی به مراحل میانی آن نمی شود. در این گزارش، پس از معرفی طبقه بندی پسماندهای تولیدی در واحد های صنعتی، در خصوص ا نواع پسماندهای تولیدی واحدهای پلیمری شرکتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بحث می شود