سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم همه کسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
عباس شاهسواری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

انچه امروزه برای شهرهای بزرگ و کوچک جهان بحران محسوب می شود گسستن تدریجی پیوند میان انسان شهرنشین و طبیعت است و انچه بیشتر به این مساله دامن می زند اثرات انتروپوژنی است هدف ازاین تحقیق معرفی جایگاه و اهمیت حضور گونه های بومی و خطر انقراض انها به دلیل تهاجم گونهای غیربومیدر شهرهای کشور و همچنین یافتن راهکارهایی برای بوجود اوردن محیطهای مناسب برای ایجاد بالاترین درجه تنوع زیستی در شهرها به منظور مدیریت صحیح شهری استکه گام مهمی در جهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد منطقه مورد مطالعه در قسمت مرکزی شهر همدان با مساحت ۱۴۲ هکتار واقع شده است دراین تحقیق مناطق مورد مطالعه در درون شهر مشخص شدند. درنهایت اطلاعاتی درمورد هر نوع بیوتوپ با توجه به موقعیت آن و نیز اشفتگی های انسانی مانند میزا ن انسداد تاثیرات مکانیکی تخریب پوشش گیاهی و غیره جمع اوری گردید.