سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رجب – مدیرارشد فروش بیمه های عمر و تامین آتیه

چکیده:

امروزه اهمیت بیمه و تامین آرامش از طریق آن برای افراد جامعه واضح و مبرهن است گسترش بیمه و فرهنگ آن اثرات مثبتی برروی اقتصاد یک کشور دارد عوامل بسیاری درگسترش این امر دخیل می باشند یکی از مهمترین عوامل وجود فروشندگان حرفه ای درسازمان های بیمه جهت معرفی محصولات و فروش آنها به بیمه گذاران می باشد درحقیقت نیاز سنجی افراد و ارایه بهترین محصول به انها از وظایف فروشندگان حرفه ای است که باتاثیر کلام خود و تسلط برفروش می توانند درگسترش فرهنگ بیمه موثر واقع شوند بیمه های عمر و زندگی یکی از محصولات پرسود برای شرکت های بیمه است و درعین حال مهمترین نیاز افرادجامعه می باشد اما متاسفانه توسعه این محصول درکشور ما از رشد پایینی برخوردار است عواملی چند دراین امر دخالت دارد که یکی از مهمترین آن نبود فروشندگان حرفه ای و آموزشهای لاز دراین زمینه می باشد در این تحقیق به اهمیت نقش فروشندگان حرفه ای درزمینه گسترش بیمه به ویژه بیمه عمر درکشور و علل عدم موفقیت این گروه و ارایه راه حل پرداختیم البته دراین امر به مدل نظری ارایه شده توسط پژهشگران نیز توجه شده است.