سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه با گسترش شهرها و رشد آ]نگ شهرنشینی همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن همه جانبه و پایدار شهر بحث بهسازی زیرساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است دراین راستا امربهسازی مسیل ها به عنوان شریانی مهم و حیاتی با کاربری های متنوع برای مدیران و برنامه ریزان شهری اهمتی دو چندان یافته است این مقاله بر آن است که ضمن بررسی فلسفه لزوم بهسازی مسیلهای شهری به بررسی عوامل تاثیر گذار درامر بازسازی مسیل ها با رویکرد مدیریت شهری و محوریت پاسداشت محیط زیست مسیلهای شهری بپردازد.