سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رجب دری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حافظ شیراز،ایران
اعظم روستا میمندی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر، گروه حسابداری، زاهد شهر، ایران

چکیده:

با پیچیده تر و پویاتر شدن تجارت، سازمانها فهمیده اند که به راهنمائی هایی جهت انجام کارهای صحیح و پرهیز از کارهای مضر برای دیگران نیاز دارند و لذا اخلاق کار متولد شد.در حسابداری نیز با توجه به اینکه حرفهای حیاتی است لزوم وجود اخلاق حرفه ای در آن کاملا مشهود است.جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به این خدمات ارائه شده اعتماد داشته باشند. در مجموع رسیدن به هدف حسابداری بدون وجود اخلاق امری سخت و تا حدودی نا ممکن است.از این رو باید در ابتدا کسانی که وارد رشته حسابداری میشوند را با اخلاق آشنا کنیم. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابلتوجهیقابل اتکا و بیغرضانه باشد. پس حسابداران باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفهای برخوردار باشد. در این مقاله به بررسی نقش اخلاق در حرفهحسابداری پرداخته می شود.