سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید ظفری نیا – گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم ارزانی – گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ایوبعلی قاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

بهمنظور بررسی میزان ناسازگاری ارقام گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) با شرایط آب و هوایی اصفهان تحقیقی در سال 1386 و 1387 در شهرستان پیربکران در 20 کیلومتری غرب شهرستان اصفهان انجام گرفت. در مرداد 1386 پیوندک ارقام گلابی اسیایی به نام های KS13’ و‘KS12’و‘KS11’ و‘KS10’ و‘KS9’ و‘KS8’و‘KS7’ وKS6 وKS14 از باغ تحقیقاتی و کلکسیون ارقام گلابی اسیایی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهیه و به محلمورد آزمایش در اصفهان منتقل شدند پیوندکهای گلابی آسیایی انتخابی برروی پایه های یکساله گلابی اروپایی Pyrus communis L. در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی RCBD با فواصل کشت 15 سانتی متر بین نهالها و 80 سانتی متر بین ردیفها پیوند شدند. از ارقام گلابی سیبری و شاه میوه به عنوان شاهد استفاده شدند.