سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بهبهان
شکوفه جعفرزاده – گروهمحیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در دنیای کنونی اموزش و پرورش می توانددر توسعه و اموزش فرهنگ محیط زیست بسیار موثر باشد حل مسائل فرهنگی می بایست بنیادین و ریشه ای باشد که از این حیث مدارس می توانند به عنوان بستری برای اموزش و فرهنگ محیط زیست در یک جامعه مطرح باشند در این میان اگاهی های زیست محیطی اموزگاران می توانند در ارائه کمی و کیفی توسعه و اموزش فرهنگ محیط زیست سازگار باشد با این هدف این مطالعه انتخاب شد و نتایج زیر بدست امد. بیش از ۵۲ درصد اموزگاران سنی بالاتر از ۳۵ سال داشته و ۷۸ درصد آنها از محیط زیست و ارزشهای آن اگاهی داشته و ۵۵/۵ درصد آنها شناخت متوسطی از محیط زیست دارند ۴۶/۵ درصد آنها محیط زیستی طبیعی را بیشتر می پسندند. ۹۴ درصد آنها به مطالعه مطالب جانبی مرتبط با محیط زیست می پردازند و غالب آنها با خواندن مقالات، مجلات، مطبوعات و فیلمهای مستند اطلاعات مورد نیاز در زمینه محیط زیست را کسب می نمایند. ۹۰ درصد آنها تمایل به مشارکت در زمینه توسعه و اموزش فرهنگ محیط زیست را دارند. ۵۷/۵ درصد اموزگاران در دوران تحصیل مباحث مرتبط با محیط زیست را گذرانده و در تدریس خود استفاده می نمایند.