سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بهبهان
سمیه شجاعی – گروهمحیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم قهرمان پوری – گروهمحیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تالاب شادگان زیستگاه طبیعی برای بسیاری از موجودات می باشد در سالهای اخیر موارد زیادی حیات این تالاب را تهدید می کند با توجه به اینکه پرندگان ابزی یکی از ساکنان اصلی این تالاب محسوب میشوند بنابراین بایستی شرایطی لحاظ شود تا موارد تهدیدکننده انها برطرف و درجهت حمایت و حفاظت انها اقدام شود دراین تحقیق سعی شده تا علل را شناسایی و راهکارهایی در جهت بهبود آن پیشنهاد کند به این صورت که پرسشنامه هایی تنظیم و میان شکارچیان محلی توزیع شد پس از جمع اوری و تجزیه و تحلیل آن نتایج این گونه بود که بیشترین تعداد شکارچیان را افراد بین ۱۸ تا ۳۰ سال که حدود ۶۲ درصدآنها متاهل می باشند تشکیل میدهند این افراد اکثرا دارای تحصیلات پایین بوده اما اطلاعات نسبتا خوبی از تالاب شادگان داشته اند. بنابراین بایستی سعی شود با ایجاد کلاسهای اموزشی اهمیت پرندگان را برای انها تشریح و تلاش شود که شکار انها را به محدوده قوانین و مقررات هدایت نمود. با بالا بردن سطح اگاهیآنها از خود این شکارچیان برای مدیریت و حفاظت از این پرندگان استفاده نمود.