سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا واعظی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا محمدی – دانشجوی دکترا

چکیده:

در این تحقیق رفتار الیاژ 7075 در محلولهای آبی حاوی NaCl در حضور اگزالات سدیم و نیترات سدیم بعنوان بازدارنده توسط ازمایشات پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک و غوطه وری بررسی شده است نتایج نشان میدهند که در حضور یونهای کلرید، حفره دار شدن مکانیزم مهمی درخوردگی الیاژ فوق می باشد همچنین بررسی انجام شده نشان میدهند که مکانیزم بار دارندگی نمکهای اگزالات و نیترات متفاوت بوده و استفاده از ترکیب نمکهای اگزالات و نیترات بازدارنده موثرتری در خوردگی الیاژ فوق می باشد در ضمن ازمایشات غوطه وری حمله مرجعی را روی اجزای متالوژیکی الیاژ 7075 نشان میدهند.