سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارش ارده خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی
رامین رئیس زاده – عضو هیئت علمی بخش مهندسی متالورژی دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر قرار گرفتن فیلترهای فومی سرامیکی در راهبار بر میزان حذف عیب فیلم اکسید دولایه از مذاب الومینیوم مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور قطعاتی استوانه ای شکل با استفاده از فیلترهای فومی در اندازه های 10 ، 20 و 30 ppi و قطعاتی بدون استفاده از فیلتر ریخته گری شدند از قطعات ریختگی نمونه های متالوگرافی تهیه شده و چگالیتعداد حفرات در واحد سطح و همچنین درصد تخلخل موجود در نمونه های متالوگرافی مورد اندازه گیری قرارگرفتند نتایج نشاندادند که فیلترهای فومی نقش موثری در کاهش فیلمهای اکسیدی دولایه دارند بطوریکه فیلتر فومی با اندازه 10و 20 و 30ppi قادرند که تعداد اکسید فیلمهای واردشده به محفظه ی قالب را به ترتیب به میزان 65 و 84 و 87% کاهش دهند.