سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا عطایی – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود خانچرلی – دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این ساختارهای صخره ای که بصورت منفرد و جدا افتاده در نقاط مختلف کوه چله خانه کنده شده اند در روستای ویند کلخوران،استان اردبیل واقع شده اند. از شاخصه های بارز این دستکند ها می توان به ایجاد تعداد زیادی اتاقهای کوچک و بزرگ در فواصل مختلف این کوه اشاره نمود. یافت سفال هایی در ارتباط با این ساختارها، نشانه هایی ملموس استمرار و تداوم استفاده از این فضاها در طول دوره های مختلف تاریخی است . به دلیل ویژگی منحصر بفرد این ساختارها و همچنین عدم پژوهش کافی در مورد آنها، در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با اتکا به بررسی های پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای به تعیین نحوه کاربری و همچنین گاهنگاری آنها پرداخته شود.