سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین صدیقیان – دانشجوی دوره دکتری اسلامی دانشگاه تهران
مجید منتظر ظهوری – دانشجوی دوره دکتری اسلامی دانشگاه تهران
طاهره شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

بی شک سفال یکی ازمهمترین داده هایی است که میتواند به شناخت هرچه بهتر جوامع و فرهنگ ها کمک شایانی کند به رغم معرفی سفالهای معروف به سلطان آباد و طبقه بندی آنها ازچنددهه قبل تاکنون اطلاعات بسیارمحدودی درباره منشا ساخت این گونه های سفالین و نیز محوطه های باستانی که دارای این گونه های سفالی اند منتشر شده است بنظرمی رسد که ازدلایل اصلی این امر یافت نشدن انی ظروف ازکاوشهایعلمی باستان شناسی است زیرا اغلب این سفالها ازحفاری غیرمجاز بدست آمده و وارد موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف شده است ازاین رو اطلاعات مادررابطه با شناخت منشا وسعت و درصد پراکندگی این گونه های سفالی بسیارمحدود است درپژوهش حاضر برانیم به شرح مختصری درباره معرفی ویژگیهای فنی و تزئینی این سفال منشا ساخت پیشینه تاریخی و مکان یا مکانهای احتمالی تولید آنها بپردازیم سپس برپایه ی اطلاعات حاصل ازکاوشها و بررسی های باستان شناسی اخیر به شرح و توضیح این گونه های سفالین بپردازیم