سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اعظم گوهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط
فریده عظیمی – عضوهیئت علمی گروه جغرافیا- جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی
پرویز تیموری – عضوهیئت علمی گروه جغرافیا– جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی

چکیده: