سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا طاهری – استاد یار گروه مهندسی شیمی
علیرضا جعفرقلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

ایران از جمله کشورهای نسبتا خشک دنیا ست . در سالهای اخیر با رشد جمعیت، بزرگ شدن شهرها و در مقابل کاهش منابع آب خطر جدی کمبود آب احساس می شود . این امر بیش از پیش دانشمندان و مسئولین را وادار می سازد که با راهکارهای از جمله ترویج فرهنگ صرفه جویی، استفاده بهینه از منابع آب موجود و بهره گیری از منابع جدید آب و یا به بیان دیگر استفاده از منابع آّب های نامتعارف به مقابله با این خطر جدی بپردازند . از آنجایی که پساب ها خود یکی از منابع عظیم آبهای نامتعارفند واز جهتی باعث آلوده شدن محیط زیست ومنابع دیگر آب می شوند در این تحقیق به بررسی راههای بهینه برای تصفیه پساب ها می پردازیم. روشهای بیولوژیکی از فن آوری های نوین در تصفیه اند. امروزه استفاده از این روش ها به دلیل هزینه اقتصادی کم، بازده بالا و هرچه کمتر آلوده شدن محیط زیست توسط مواد شیمیایی که در تصفیه بکار می روند رونق فراوانی گرفته اند. از این میان بررسی بیوراکتورهای تصفیه پسا بهای صنعتی مزایا و معایب آنها مقایسه عملکرد بسترهای نیزار در حذف آمونیاک و مطالعه توانایی گیاه ارغوان درحذف فلزات سنگین از پساب صنایع نفت، گاز وپتروشیمی مدنظر این مطالعه قرار گرفته است.