سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیاوش شریف آباد – هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک

چکیده:

جریان تاریخ متعلق به دیروز نیست بلکه امروز باید با کمک آن فردا را ساخت: یعنی تا گذشته را نشناسیم آینده را نخواهیم شناخت. گذشته چراغ راه آینده است با توجه به ازیاد بردن مفاهیم، معانی و ارزشهای غنی موجود در بناهای سنتی کرمان و نیز با عنایت به بزرگترین چالشی که انسان امروز با آن مواجه است یعنی تغییر اقلیم و نیز بحران انرژی که امروزه گریبانگیر بشریت است لازم بود که ابتدا تعاریف و ویژگیهای پایداری مطرح شده سپس به زیرساختها و ویژگیهای تاریخی گرمان توجه نموده و در ادامه با توجه بهموارد فوق الذکر به مطالعه وضعیت معماری و شهرسازی شهر و روشهای ایجاد اسایش و ارامش در بناهای طراحی شده پرداخت با توجه به عوامل موثر در تغییر فرم بناها در بافت شهرها، عامل اب و هوا در شیوه سنتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می بایست مدنظر قرار گیرد بررسی های انجام شده در این مورد نشان داد که در معماری سنتی کرمان طراحی و ساخت بناها براساس رویکردهای اقلیمی بوده و به عوامل اقلیم و محیط زیست توجه خاصی می شده است.