سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد قدیانلو – مهندسی فرایند پتروشیمی مروارید
محمد قنبرنژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود قنواتی – مهندس شیمی پتروشیمی رازی
حسن شاه قلی – مهندس شیمی اریاساسول

چکیده:

وجود اکسیژن، ترکیبات سولفور دار، ذراتفلزی محلول در آب و هیدروکربنها خصوصاً زنجیرههای شاخه دار وهمچنین آنتی فولینگها و بازدارندهها (در صورت عدم کارایی و گزینش نامناسب) و ذرات ناشی از خورگی باعث ایجاد فولینگ در سیستم تولید بخار رقیق کننده میشود. . ایجاد رسوب در سطح داخلی مبدلها باعث کاهش انتقال حرارت میشود که این مورد منجر به افزایش سطح آب و نرخ بخارسازی در مخزن تولید بخار و افزایشمقدار بخار تازه به مبدلهای ترموسیفونی خواهد شد.فولینگباعث افزایشهزینههای تمیزسازی، تعمیرات، کاهش تولید و از دست دادن انرژی میگردد. لذا بررسی این پدیده و کاهش مقدار تشکیل فولینگ در صنعت یکمهم تلقی میشود