سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
عباس اسماعیلی ساری – استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
نادر بهرامی فر – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ترکیبات پلی کلره بی فنیل ترکیباتی سرطان زا جهش زا و از عوامل مهم الاینده محیط زیست می باشند WHO1998 در تحقیق حاضر شش ترکیب شاخص PCB5 شامل PCB 28و۵۲و۱۰۱و۱۳۸و۱۵۳و۱۸۰ در شیر پاستوریزه ۸ تولیدی مهم و پرفروش استان تهران پاژن، پاک، دامداران ، میهن، پاکبان، چوپان، پگاه ، روزانه و یک تولیدی در استان مازندران کاله با درضدهی چربی متفاوت ابتدا با حلال هگزان نرمال و دی کلرومتان استخراج و سپس با روش استخراج مایع – مایع و بادستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور ECD اندازه گیری شدند.