سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملوسک علی اکبری صبا – مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
نیکو ابراهیمی –
مینا کیهانی نژاد –
حسن نادری – دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستم ایمنی بدن موجودات سیتمی است بسیار گسترده سازگار و خودسازمان یافته این سیستم دارای حافظه ای برای ذخیره رویارویی های قبلی است که قابلیت یادگیری در مورد رویارویی های جدید را نیز دارد الگوریتم های سیستم ایمنی مصنوعی با الگوبرداری از این سیستم توسعه یافته است یک سیستم ایمنی مصنوعی می تواند بسیاری از ویژگیهای کاربردی سیستم ایمنی طبیعی از جمله تنوع، مقاومت در مقابل خطا، یادگیری پویا و تطابق پذیری را دارا بوده و با هم ترکیب نماید. دراین مقاله مساله Onemax با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در جهت بهینه سازی اجرا و نتایج مقایسه آنها را ارائه م یشود.