سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا زارعی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سعید زارعی – دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
مائده السادات رنجبر – کارشناس شرکت آبفا روستایی استان فارس

چکیده:

ارزش طراحی خوب در ساخت مخازن زمان اشکار می شود کهاجرای آن با مصالح با کیفیت وروشهای نوین و استاندارد خوب اجرا شده باشد بدون توجه به مسائل اجرایی حتی با بهترین ودقیق ترین طراحی نیز نمی تواند با اهداف طرح که ساخت یکسازه مطلوب درمرحله بهره برداری می باشد رسید بطوریکه تمامی شرایط در ساخت یک سازه مطلوب درمرحله بهره برداری می باشد رسید بطوریکه تمامی شرایط در ساخت یک مخزن باید در نظر گرفته شود ساخت و نگهداری مخازنی که برای ذخیره آب قرار می گیرند با توجه به رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری و روستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است مخازن ذخیره آب یکی از سازه های زیربنایی عمرانی با درجه ی اهمیت بالا است و با توجه به کاربرداین سازه از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد هدف از احداث مخازن ذخیره اب در سیستم توزیع و انتقال با توجه به اهمیت بهداشت منابع آب از مهمترین برنامه های اجرایی شرکت آب و فاضلاب بمنظور جلوگیری از شکست احتمالی خط ا نتقال آب در اثر پمپاژ مستقیم آب به داخل لوله و ازدیاد فشار و کنترل و خنثی کردن نوسانات ساعتی روزانه و فصلی آب شرب شهرهاو مناطق روستایی و همچنینکاهش هزینه خطوط انتقال و صرفه جویی در قطر لوله ها از محل پمپاژ تا شبکه ذخیره ساز ی آب مورد نیاز مشترکین و تامین و تعادل فشار شبکه می باشد. دراین مقاله انواع مخازن مورد بررسی و از نظر موقعیت و بعد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.