سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم حبیبی بی بالانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

سرعت رشد ریشه در نهال هایی که از بذور درختان باغی رشد می نمایند اثر بسیار مهمی در کنترل پایداری لغزشهای توده ای خاک در شرایط آب و هوایی مختلف دارد. در این میان سرعت ریشه دوانی نهالهای درختان پرتقال که به عنوان یکی از درختان مهم باغی در شرایط آب و هوایی شمال کشور می باشد برای مطالعه انتخاب گردید. در این مطالعه نهالهای درخت فوق در شرایط طبیعی رشد داده شدند نتایج بدست آمده برای درختان نشان می دهد که که متوسط عمق نفوذ ریشه ها 105 – 40 میلی متر می باشد. مقدار بیوماس گیاهی در این گیاه مورد مطالعه برای بیوماس ریشه به مقدار 55 / 2- 6/ 0 گرم و بیوماس هوایی این گیاه 7/ 2- 73 / 0 گرم می باشد