سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه کمالی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
گیتی ترکمان –
محمد بیات –
اسماعیل ابراهیمی –

چکیده:

اثر لیزر کم توان در ترمیم زخم و تولید کلاژن گزارش شده است ولی تاثیر آن روی رفتار بیومکانیکی بافت غضروفی هنوز گزارش نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار بیومکانیکی سطوح ترمیم شده در نقص غضروفی- استخوانی شیار پاتلار ران خرگوش بعد از استفاده از لیزر کم توان از نوع گالیوم- آرسناید بود. نقصی به قطر ۵ و عمق ۴ میلیمتر در زانوی راست ۴۱ خرگوش نر بالغ ایجاد شد و در مدت زمان ۴، ۱۸ و ۱۶ هفته تحت بررسی قرار گرفت. در گروه تجربی از لیزر کم توان و در گروه کنترل لیزر خاموش استفاده شد. مادون الاستیک آنی، تعادلی و ضخامت غضروف با استفاده از تست بیومکانیکی ایندنتاسیون ارزیابی شد. نتایج نشان داد هیج تفاوت معنی داری بین هفته ها در دو گروه وجود ندارد، ولی مادول الاستیک تعادلی به طور معنی داری پس از ۸ هفته در گروه لیزر بیشتر از گروه کنترل بود.