سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا عباسی بختیاری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
راحیل توکلی – دبیر آموزش و پرورش ناحیه چهار اصفهان

چکیده:

امروزه علوم مرتبط با مکانیک و بخصوص بیومکانیک چنان با ورزش عجین و آمیخته شده است که بیومکانیک ورزشی خود به صورت یک علم در آمده است. بهبود تجهیزات و وسایل مورد استفاده در ورزشهای گوناگون از جمله کفش، سبب بهبود رکوردها، کم کردن ضایعات و تسهیل استفاده از آنها و در نهایت بالا بردن کیفیت اجرای ورزش شده است. در این نگاره،بیومکانیکعلمی که نیروهایداخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثر میگذارند را مورد مطالعه و آزمایش قرار داده و اثر حاصله را بررسی میکند، تعریف شده است.[ ۲]تعیین میزان نیروها و فشارهای موثر بر کف پا در حین ایستادن و راه رفتن و تحت اثر نیروهای مختلف حاصل از فعالیتهای گوناگون ورزشی به سازندگان کفشهای ورزشی اجازه میدهد تا برای کفشهای ورزشی کودکان کف پایی تولید کنند که با احتیاجات فعالیتهای اختصاصی ورزشی کودکان منطبق باشد. در طراحی تخت کفش نیز باید به عملکرد ارتجاعی مواد مختلف توجه لازم مبذول شود، این ویژگی بر منحنی اختصاصی مواد مرتجع و همچنین به وزن کودک ارتباط دارد.[ ۴] در طراحی بیومکانیکی و ساخت کفشهای ورزشی کودکان مساله بسیار مهم این است که کفش نباید تحت تاثیر ظواهر و تمایلات غیر منطقی قرار گیرد. در این نگاره جهت بررسی بیومکانیکی و دینامیکی کفش های ورزشی کودکان از روش اسنادی و توصیفی استفاده شده و از منابع کتابخانهای و فضای مجازی بهره برده شده است، در پایان با توجه به اصول مذکور پیشنهاداتی برای انتخاب کفش ورزشی مناسب برای .[ کودکان ارائه شده است