سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
هادی برهانی فر – مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت مالی
حلیمه روحی – دانش آموخته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه کیفیت خدمات به دلیل ارتباط روشن و واضح آن با موضوعات رضایت مشتری، حفظ مشتری و سودآوری در اغلب صنایع خدماتی مسئله ای حیاتی است. سطوح بالاتر رضایت مشتریان، وفاداری بیشتری در آنان ایجاد می کند و مشتریان کاملاً راضی، خیلی بیشتر از مشتریان صرفاً راضی وفادار می مانند. از طرفی، بین وفاداری مشتریان و منافع سازمان همبستگی مثبتی وجود دارد. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف آن ارزیابی ابعاد شخصیتی و فرهنگی ممیزان مالیاتی بر کیفیت خدمات آنها در استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه اشخاص حقوقی است که در این اداره کل دارای پرونده مالیاتی هستند. در این تحقیق ضمن ارزیابی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات مالیاتی ارائه شده به مؤدیان، شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات مؤدیان از خدمات مذکور نیز بررسی شده است و متناسب با نتایج تجزیه و تحلیل، پیشنهادات عملیاتی ارائه گردیده است.