سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – گروه مکانیک، دانشکده فنی و حرفه ای تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای.
حمید پورآسیابی – گروه متالورژی، آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 تبریز، دانشگاه فنی وحرفه

چکیده:

در این پژوهش تأثیر اتمسفر کوره روی خواص محصولات متالورژی پودر آهنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظورنمونه های استاندارد مکعبی شکل آهنی با ترکیب معین درون قالب با ماتریس متحرک (شناور) متراکم شدند. نمونه های متراکم شده تحت اتمسفر احیایی شاملN2-%15H2با شرایط مختلف از لحاظ نقطه شبنم تفجوشی شدند. نتایج حاکی از آن است که تحت اتمسفر کاملاً خشک و با نقطه شبنم پایین، دانسیته حاصل دارای حداکثر مقدار ممکن می باشد. همچنین بسته به نقطه شبنم گاز ورودی سختی نمونه ها متغیر بوده و از 48 تا 90 راکولB متغیر میباشد. نتایج آزمون سایش نیزحاکی از مناسب بودن میزان سایش برای نمونه های تفجوشی شده در اتمسفر کاملاً خشک می باشد. همچنین حداقل حفرات در نمونه های تفجوشی شده در محیط با نقطه شبنم پایین مشاهده شد.