سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه شکیبا – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی
منصور زارع – کارشناس ارشد ، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
محمدحسین همتی – دانشجوی دکتری ، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
جلیل وحدتی خاکی – استاد ، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

دراین طرح پژوهشی، با توجه به فراوانی زغال سنگ های کک نشو درمقایسه با محدودیت ها و هزینه های بالا استفاده ازگاز طبیعی به بررسی احیای مستقیم سنگ آهن هماتیتی در محدوده ی دمایی 1000-800درجه سانتیگراد با استفاده از مواد فرار زغال سنگ کک نشو پرداخته شد. تقریباً 74/90درصد میزان کل مواد فرار وگازهای خروجی تا دمای 800درجه از زغال سنگ خارج شده که فرایند خروج موادفرار زغال سنگ از دمای حدود 25 شروع شده است . تصاوی ر SEM و نتایج آنالیزXRD نشان دهنده ی احیای لایه هماتیت به صورت غیر یکنواخت به صورت لایه ای بوده است. با افزایش دما درصد احیای سنگ آهن هماتیتی افزایش یافته ، و با افزایش زمان در دمای 1000 احیای لایه هماتیت درزمان 30 دقیقه به مقدار بیشینه ی خود رسیده و پس از آن درصد احیاکاهش یافته است. افزودن مقادیر مختلفNi و Fe به زغال سنگ درشرایط بیشینه ی احیا باعث افزایش درصداحیا شده است