سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی ورزنه – دانشجوی دکترا متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
زهرا شهری – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه ته

چکیده:

شناسایی مشخصه های تغییر شکلی آلیاژ AZ31 به عنوان مرسوم ترین آلیاژ کارپذیر منیزیم،‌در راستای بکارگیری پتانسیل بالای این آلیاژ در کاربردهای سازه ای،‌ از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش ناهمسانگردی رفتار تغییر شکل آلیاژ منیزیم AZ31 با استفاده از آزمایشهای فشار در دمای °C 50 مورد ارزیابی قرار گرفته است. رفتارهای متفاوت مشاهده شده در جهت گیری مختلف شبکه HCP منیزیم نسبت به راستای اعمال تنش،‌ بر اساس مکانیزم های تغییر شکل بحث و تحلیل شده است. نتایج بررسی های متالوگرافی و نیز تغییرات نرخ کار سختی بدست آمده، نقش مؤثر دوقلویی شدن را حصول رفتارهای متفاوت سیلان نشان می دهد.