سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی کیش – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب و مدیرامور آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوار
مهرعلی نوذری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب و مدیرامور آب و فاضلاب روستایی شهرستان مرودشت
حبیب الله صالح احترامیان حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب و کارشناس اداره نگهداری شرکت آبفار فارس

چکیده:

مهمترین مشکلی که امروزه آب های زیرزمینی را تهدید می کند، آلوده شدن آنها است. یکی از مهمترین نکات در کنترل و پیشگیری از آلودگی، شناسایی عوامل و منابع آلودگی، مناطق بحرانی آلوده شده و همچنین جهت حرکت آلودگی می باشد، تا بتوان به کمک این اطلاعات گام های مؤثری در جهت حفظ و بالا بردن کیفیت آب زیرزمینی آنجام داد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق آبخوان دشت مرودشت است. برای تعیین کیفیت اب های زیرزمینی این دشت ابتدا 74 نقطه (چاه) بعنوان ایستگاه های نمونه برداری در پهنه دشت تعیین گردیده موقعیت جغرافیایی آنها توسط دستگاه GPS ثبت شد و طی دوره نمونه بردای (بهار 90، تابستان، 90، بهار 91 و تابستان 91) از هر ایستگاه 6 نمونه طی فصول برداشت شده است. جهت تعیین پهنه بندی کیفیت آب از نقشه های پهنه بندی بکمک نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نقشه های پراکندگی و نحوه توزیع پارامترهای مختلف در دشت تعیین گردیده و در ادامه مقادیر آنالیز شده با دیاگرامهای شولر و ویلکوکس مقایسه و کیفیت آب دشت برای مصارف شرب و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاهده گردید که اکثر نمونه ها ا لحاظ شرب و کشاورزی مناسب هستند. در آخر بر اساس مقادیر یون های به دست آمده، پارامترهایی مانند SAR و TH نیز تعیین و تفسیر گردید. بر اساس نمودارهای شولر و ویلکوکس صورت گرفته نقشه ها نشان می دهد که منطقه نامناسب در شرق و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه قرار دارد.